sprężarka
Najlepsza sprężarka do garażu
22 stycznia 2020
Najczęstsze usterki u sprężarek
8 maja 2020
Pokaż wszystkie

Co świadczy o złym stanie sprężarki?

kompresor

Dobra sprężarka potrafi nie szwankować nawet przez kilka lat. Zazwyczaj jednak nadchodzi ta chwila, gdy coś przestaje pracować. Najczęściej winę za to ponoszą uszkodzenia mechaniczne sprężarki, wynikające ze zwykłego zniszczenia urządzenia, nieodpowiedniej konserwacji bądź braku oleju, tudzież jego wycieku. Może to zdziwić, ale ostatni powód jest najczęstszą przyczyną złego stanu maszyny.

Prawidłowa praca zależna od ilości oleju

Gdy istnieje obawa, że sprężarka źle działa należy przede wszystkim sprawdzić w niej poziom oleju. Olej w sprężarce ma dwa istotne zadania, a mianowicie smaruje odpowiednio wszystkie części oraz oddaje ciepło. Często dochodzi do sytuacji, że sprężarka nie chłodzi, choć poziom oleju jest odpowiedni. Zazwyczaj oznacza to, że jest on za bardzo rozrzedzony np. środkiem chłodniczym. W tych częściach bardzo często dochodzi do utraty oleju, co w praktyce oznacza, że olej opuszcza sprężarkę, ale do niej nie wraca, lub wraca, jednak w nieodpowiedniej ilości. Istnieje kilka powodów, przez które sprężarka nieprawidłowo działa z powodu jego braku, a są nimi:

  • złe pułapki olejowe,
  • zbyt krótkie włączenia,
  • zbyt małe obciążenia,
  • utrata czynnika.

Niestety, ale gdy szwankuje sprężarka, jest to często problem całego układu. Serwisując i wymieniając tę część, należy dokładnie przyjrzeć się pozostałym, a serwis sprężarek Koszalin doskonale sobie z tym poradzi. Problem ze sprężarkami to temat występujący zbyt często, są to części dość wrażliwe, na których działanie wpływa przede wszystkim jakość i ilość oleju, oraz sposób konserwacji.

Zalanie sprężarki

Do tego zdarzenia dochodzi wtedy, gdy po długim postoju do oleju w karterze dostaje się zbyt dużo czynnika rozcieńczającego. Podczas długich zastojów może stać się to dużym problemem, skutecznie szkodzącym sprężarce. Gdy część zostaje zalana, w momencie odpalenia olej w niej przybiera postać piany. Trwa to zaledwie chwilę, jednak jeśli problem pojawia się przy każdym włączeniu, wówczas może dojść do ścierania i zacierania powierzchni trących, a tym samym do zniszczenia sprzętu. Poziom migracji czynnika chłodzącego do oleju uzależniony jest od różnicy ciśnień, która występuje zawsze, gdy sprężarka nie działa. Na to zjawisko przede wszystkim wpływa czas zastoju w działaniu sprężarki, temperatura jej otoczenia i ilość oleju w stosunku do ilości czynnika chłodzącego.

Przegrzanie sprężarki

O złym stanie sprężarki świadczy nie tylko poziom oleju czy wytarcie powierzchni trących, ale także wydzielane przez nią ciepło. Maszyna emituje je zawsze, jednak gdy jest ono wysokie to znak, że nie działa prawidłowo. Problemem tutaj znów jest olej, ponieważ sprężarka wydzielająca duże ilości ciepła podgrzewa go, a ten traci swoje właściwości smarujące. Gdy sprężarka się przegrzeje, świadczy o tym zwęglony olej wewnątrz oraz cząstki metali w ciekłym oleju. Najczęstszymi przyczynami przegrzania sprężarki jest wybór nieodpowiedniego współczynnika chłodzącego, zbyt wysoka temperatura powracającego gazu lub wadliwe chłodzenie silnika.

Serwis sprężarki to nie wszystko

Powyżej podano kilka problemów, jakie napotyka się przy pracy ze sprężarką oraz, jak w prosty sposób je rozpoznać. Poleca się na bieżąco oddawać maszynę do konserwacji i przeglądu, ponieważ wadliwe działanie sprężarki to trudny temat, a często jest ono niewidoczne do momentu całkowitego zniszczenia danej części. Przede wszystkim przy złym działaniu sprężarki trzeba sprawdzić cały układ chłodniczy i postawić diagnozę. Ze wszystkimi tymi wyzwaniami świetnie radzi sobie np. serwis sprężarek. Tak w łatwy i szybki sposób możemy odszukać odpowiednią firmę w internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *